ANUNȚ DE PRESĂ

DEMARAREA PROIECTULUI ”DIVERSIFICAREA ACTIVITĂȚII DE PRODUCȚIE ȘI CONSTRUCȚIE HALĂ DE PRODUCȚIE LA EFECT ADVERTISING SRL”

Proiectul “DIVERSIFICAREA ACTIVITĂȚII DE PRODUCȚIE ȘI CONSTRUCȚIE HALĂ DE PRODUCȚIE LA EFECT ADVERTISING SRL”, cod SMIS 115981, este implementat de societatea EFECT ADVERTISING SRL în perioada 01.02.2017 – 31.08.2020 și este finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020.

Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea competitivității economice a societății prin crearea unei unități de producție proprii și creșterea cu 35% a capacității de producție, introducerea unor noi produse în fabricație și accesul pe piețe internaționale.

Rezultatele așteptate în urma implementării proiectului sunt:

  • diversificarea producției și creșterea cifrei de afaceri prin: crearea unei noi unități de producție cu o suprafață construită de 1.123 m 2 , achiziționarea a 29 utilaje și echipamente de producție performante, inclusiv echipamente informatice și software, crearea a 10 noi locuri de muncă.
  • creşterea calităţii produselor ca urmare a certificării sistemului de management al calității și mediului în conformitate cu prevederile standardelor ISO 9001:2015 și ISO 14001:12015 și a certificării  managementului culorii (pentru procesul de tipărire)
  • accesul pe piețe internaționale și consolidarea poziției deținute pe piețele interne locale și regionale

Valoarea totală a proiectului este de 7.469.892,59 lei, finanțarea nerambursabilă fiind în valoare de 4.449.819,52 lei reprezintă finanțare nerambursabilă, din care 3.782.346,59 lei este cofinanțarea Uniunii Europene. Proiectul este cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020.

Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat la nivel național de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de către ADR Centru, organism intermediar al programului ce monitorizează implementarea acestui proiect în Regiunea Centru.

 

Date de contact beneficiar:

EFECT ADVERTISING SRL – Brașov, str. Pajiștei nr. 5A

Tel: 0268 332 506; 0720 611 611; e-mail: office@efectad.ro; www.efectad.ro

 

 

www.regio-adrcentru.ro

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro
Investim în viitorul tă! Proiect cofinanțt din Fondul European de Dezvoltare Regionalăprin Programul Operaţonal Regional
2014-2020
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţa oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.